en bild

Välkommen till Aleris Rehab Station Stockholm

Rehab Station Stockholm utvecklar och bedriver medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi.

Viktig information från Aleris Rehab Station Stockholm

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19.

Besöksförbud

Rehab Station Stockholm har infört besöksförbud på vårdavdelningarna och i matsalen.
Detta gäller även taxi- och färdtjänstchaufförer förutom i samband med hämtning/lämning av patienter. Toaletter får bara användas av personer som får vistas i våra lokaler.

Om du insjuknar

Om du har feber, andningssvårigheter och hosta så skall du INTE komma till Rehab Station Stockholm. Detta är en regel som alltid gäller. 

Om du är sjuk ber vi dig att avboka ditt besök/vistelse hos oss på telefon 08-555 44 000. Ring 1177, vårdguiden, som kan ge dig råd hur du ska gå vidare.

Se vår egen separata sida om coronaviruset

Se även 1177.se Vårdguiden för mer information

Samtalsstöd Spinaliskliniken

Har du oro och ångest över coronaviruset? Sitter du isolerad hemma?

Är du orolig kan det vara bra att prata med någon om dina tankar. Du som har en ryggmärgsskada erbjuds samtal med kurator över telefon.

Telefontid kurator:

Måndag-torsdag kl 13:00 -13:45 för att boka tid för samtal.

Ring Spinalismottagningen:

Telefonnummer: 08-555 44 000 (vx)

Utbildningar ställs in tillsvidare

För att reducera eventuell smittspridning av Coronaviruset i samhället och på Rehab Station Stockholm har vi ställt in våra praktiska utbildningar men har kvar vissa utbildningar som kan ske genom digitala föreläsningar se vårt kalendarium för mer info. Vi kommer att anordna samma utbildning vid ett senare tillfälle.

Alla som anmält sig på våra kurser får ett mail om att kursen är inställd.

Du som anmält dig på en kurs kommer att erbjudas en ny plats längre fram.

Hur länge vi ställer in olika utbildningar är beroende på hur smittan utvecklas.

Gymmet stängt för dig med gymkort

Från och med lördagen den 14 mars är gymmet stängt för dig som har köpt gymkort. Detta gäller tillsvidare.

Vi kommer att frysa alla gymkort - du behöver inte själv kontakta receptionen för att frysa ditt kort.

Rehab Station Stockholm är nu en del av Aleris

Rehab Station Stockholm AB har med anledning av samgåendet med Aleris ett nytt namn:
Aleris Rehab Station Stockholm AB.

Skyltar, hemsida, annonser med mera kommer successivt att bytas ut till Aleris utseende men redan nu kan det nya namnet dyka upp i till exempel digital kommunikation när du söker efter oss på vårt gamla namn.
Vi förändrar till viss del i vårt utseende men vi som möter dig är fortfarande desamma och vi strävar som alltid efter att ge våra uppdragsgivare och patienter rehabilitering och personlig assistans med högsta kvalitet, patientsäkerhet och god tillgänglighet.

Om Ni önskar mer information, vänligen kontakta någon av oss nedan.
Med vänliga hälsningar

Solna juni 2020

Jonas Sköldberg, VD
Lars Holmström, Operativ chef

Sammanslagningen av Proliva och Aleris är klar

Proliva och Aleris gått samman till ett företag. Det skapar goda förutsättningar för oss att göra nytta för ännu fler patienter tillsammans.

Läs mer här

Följ oss på Facebook, Instagram och YouTube

Du har väl inte missat att vi hela tiden håller en uppdaterad diskussion med våra följare på Facebook? Vi lägger ut intressanta artiklar och notiser om kommande aktiviteter hela tiden. På YouTube finns bl.a. lärorika föreläsningar. Vi finns även så klart på Instagram!

Till vår Facebooksida

Till vår Instagram

Till vår YouTube-kanal