en bild

Forskning & Utveckling

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller problem inom vår verksamhet. FoU-enheten är knuten till institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet.

Forskning & Utveckling

Vår intention är att lösa problem som har potential att återföras/implementeras i vårdprogram och verksamhet. Vi vill på detta sätt öka vårdkvaliteten för de personer som drabbats av skada eller sjukdom inom vårt kompetensområde. Vi har en nyckelroll i rehabiliteringen av personer med ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck, stroke, multipel skleros och andra neurologiska skador/sjukdomar.
Läs mer om våra pågående projekt här

Kunskapsspridning

Att generera ny kunskap är viktigt men kunskapspaketering och kunskapsspridning är en minst lika central del i vår FoU-verksamhet. Här på hemsidan eller på vår YouTube-kanal kan du se filmer med intressanta föreläsningar från våra FoU-dagar. Du hittar också projektredovisningar bland Genomförda projekt här och Projektpresentationer här.
Se alla föreläsningar här