Föreläsningar

Kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Därför bedriver vi bland annat årligen återkommande FoU-dagar och andra föreläsningars arrangemang. Presentationerna filmas och läggs successivt upp på vår egen YouTube-kanal och här på hemsidan.

Val av fysiska aktivitet och intensitet – en guide för personer med ryggmärgsskada

Tobias Holmlund presenterar hur olika fysiska aktiviteter påverkar syreupptag och energiomsättning efter en ryggmärgsskada.

Livsbalans vid MS

Mia Forslin berättar om vikten av livsbalans för ett hållbart liv - inte minst för alla som lever med diagnosen MS.

Rehabilitering vid funktionella neurologiska symtom (FNS) – en modell

Vid funktionella neurologiska symtom finns ingen skada eller sjukdom, däremot är funktionen i nervsystemet störd. Vår arbetsterapeut, Monica Aasnes, guidar oss i en rehabiliteringsmodell som vi arbetar med för denna grupp. Från Forsknings- och Utvecklingsdagen 2019.

Vuxna med ryggmärgsbråck

Hur påverkas gångförmågan när man gör andra saker samtidigt? Vår fysioterapeut, Martina Bendt berättar här om sitt doktorandarbete som syftar till att öka kunskapen och förståelsen om hur kognitiva funktioner samverkar och påverkar gångfunktion hos personer med ryggmärgsbråck och hur man kan använda sig av denna kunskap i vardagen. Inspelning från november 2019, på Rehab Station Stockholm.

Träning ger färdighet


Föreläsning av professor Claes Hultling, läkare och VD för Stiftelsen Spinalis. Från Rehab Stations FoU-dag, november 2019.

"Remarkable catch up" - Barn till ryggmärgsskadade mödrar


Föreläsning av Molly Petersson. Från Rehab Stations Forsknings- och Utvecklingsdag 2019.

Arbetsåtergång efter ryggmärgsskada


Lisa Holmlund, disputerad arbetsterapeut, presenterar sista delstudien i sin avhandling "RETURN TO WORK: Exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention". 
Från Rehab Stations Forsknings- och Utveklingsdag november 2019.

Rullstolsskolan

Rullstolsskolan – Drivkraftmetoden och dess evidens samt ett nytt manövreringstest. Åke Norsten föreläser från Rehab Stations Forsknings- och Utveklingsdag, november 2019.

Träning ger färdighet

Föreläsning av professor Claes Hultling, läkare och VD för Stiftelsen Spinalis. Från Rehab Stations FoU-dag, november 2018.

Urologiska behandlingsmöjligheter efter ryggmärgsskada – en uppdatering Elisabeth Farrelly

Föreläsning av  Elisabeth Farrelly, leg läkare, specialist urologisk kirurgi och doktorand vid KI, från Rehab Stations FoU-dag, november 2018.

Avancerat balansträningsprogram vid MS

Föreläsning av fysioterapeut Andreas Wallin från Rehab Stations FoU-dag, november 2018.

RETURN TO WORK: Sammanfattning av doktorsavhandling Lisa Holmlund

Medicine doktor Lisa Holmlund sammanfattar sitt avhandling "RETURN TO WORK: Exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention". Från Rehab Staion Stockholm 2019.

Upplevelse av Personlig Assistans

Föreläsning av Jessica Agert från Rehab Stations FoU-dag, november 2018.

Levnadsvillkor för vuxna med ryggmärgsbråck - en studie för ökad livskvalité

Föreläsning av doktoranderna Hanna Gabrielsson och Martina Bendt, från Rehab Stations FoU-dag 2018.

FoUU - En motor för utvecklings- och kvalitetsarbete

Föreläsning av professor Åke Seiger från Rehab Stations FoU-dag, november 2017.

Urin- och tarmvägsproblematik vid ryggmärgsbråck

Föreläsning av docent Ingrid Ehrén och uroterapeut Lena LIndbo från Rehab Stations FoU-dag, november 2018.

Upplevelse av förändring i arbetslivet hos personer med MS

Föreläsning av Mia Forslin, doktorand vid KI o fysioterapeut, från Rehab Stations FoU-dag, november 2017.

2017 Fysisk aktivitet efter Stroke

Föreläsning av fysioterapeut Charlotte Walter från Rehab Stations FoU-dag, november 2017.

BIP Foley - infektionsförebyggande urinvägskateter

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2017 med föreläsning av Lena Lindbo (uroterapeut/ssk) och Johanna de Lima (ssk) på Rehab Station.

Uppfattning om användandet av manuell rullstol vid MS

Föreläsning av Jenni Karlsson, fysioterapeut från Rehab Stations FoU-dag, november 2017. 

Yoga - Praktisk övning

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2017 med yogklass ledd av Rose-Marie Jungeby, kurator på Rehab Station.

Fysisk aktivitet och syreupptagningsförmåga vid ryggmärgsskada

Föreläsning av Tobias Holmlund, fysioterapeut och doktorand vid KI, från Rehab Stations FoU-dag, november 2017.

Återgång i arbete efter en ryggmärgsskada

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2017 med föreläsning om återgång i arbete efter en ryggmärgsskada av Lisa Holmlund, leg. arbetsterapeut hos oss tillika doktorand vid Karolinska Institutet.

Yoga för alla - teori och praktik

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2017 med föreläsning om Yoga och hur man gör den tillgänglig och användbar oavsett funktionsnivå, av Rose-Marie Jungeby, kurator, Rehab Station.

Fallprojekt - Ryggmärgsskador

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 2013 med föreläsning om Fallprojektet för ryggmärgsskador av vår fysioterapeut Emelie Butler Forslund.

Röst/Tal vid MS och ryggmärgsskada

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 2014 med föreläsning om effekten av andningsträning vid MS och hög ryggmärgsskada, av med dr, logoped Kerstin Johansson.

Kartläggning av kognitiv förmåga vid Ryggmärgsbråck

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 17 november 2016 med föreläsningen Kartläggning av kognitiv förmåga vid Ryggmärgsbråck, av Dorothee Riedel, arbetsterapeut på Rehab Station Stockholm.

Occupational gaps - Ryggmärgsskador och Stroke

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag november 2014 med föreläsningen Occupational gaps för ryggmärgssskadade respektive personer med stroke, av Anna Rudenhammar och Monica Aasnes.

Prevention av hjärt-/kärlsjukdomar efter ryggmärgsskada

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 17 november 2016 med föreläsningen Prevention av hjärt-/kärlsjukdomar efter ryggmärgsskada, av Peter Flank, PhD, fysioterapeut.

Hutter - Frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 17 november 2016 med föreläsning om frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador, av Gunnar Lindhé o Carin Bergfeldt.

Fallriskbedömning vid ryggmärgsskada

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 17 november 2016 med föreläsning om fall och fallprevention vid ryggmärgsskada, av Emelie Butler Forslund, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.

Energiförbrukning vid Ryggmärgsskada

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 17 november 2016 med föreläsning om energiförbrukning vid Ryggmärgsskada, av Tobias Holmlund, fysioterapeut och doktorand vid KI.

Återgång till arbete - en Photovoice studie

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 17 november 2016 med föreläsningen "Återgång till arbete - en Photovoice studie" av Lisa Holmlund, arbetsterapeut och doktorand på Rehab Station Stockholm.

PEPSCI – Pan-European Pediatric Spinal Cord Injury

Videoklipp från Rehab Stations FOU-dag 17 november 2016 med föreläsning om PEPSCI´s verksamhet, av PhD Marika Augutis, Forskningshandledare på Landstinget Västernorrland.

Spinal Cord Injury (SCI) in South Africa and Sweden - Introduction and Background

Dr. Conran Joseph, Ph.D, RPT, registered physiotherapist, presents his thesis "Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden: Epidemiologic Features and Functioning".

Spinal Cord Injury (SCI) in South Africa and Sweden - Paper 1

Dr. Conran Joseph, Ph.D, RPT, registered physiotherapist, presents his thesis "Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden: Epidemiologic Features and Functioning".

Spinal Cord Injury (SCI) in South Africa and Sweden - Paper 2

Dr. Conran Joseph, Ph.D, RPT, registered physiotherapist, presents his thesis "Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden: Epidemiologic Features and Functioning".

Spinal Cord Injury (SCI) in South Africa and Sweden - Paper 3

Dr. Conran Joseph, Ph.D, RPT, registered physiotherapist, presents his thesis "Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden: Epidemiologic Features and Functioning".

Spinal Cord Injury (SCI) in South Africa and Sweden - Paper 4 + Conclusion

Dr. Conran Joseph, Ph.D, RPT, registered physiotherapist, presents his thesis "Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden: Epidemiologic Features and Functioning".

Långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade personer med plastikopererade trycksår

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsning om långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade personer med plastikopererade trycksår, av Madde Stenius, Undersköterska och utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm.

Patientsäkerhetskultur – värdegrund och förhållningssätt

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsningen "Patientsäkerhetskultur – värdegrund och förhållningssätt" av Sapko Bjelak, chefläkare på Rehab Station Stockholm.

Energiomsättning vid ryggmärgsskada

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsningen "Energiomsättning vid ryggmärgsskada" av Tobias Holmlund, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.

MS och acceptans

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsningen "Acceptans som copingstrategi för ökad livskvalité vid MS" av Andreas Wallin, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.

Förebygga fall hos personer med ryggmärgsskada - hur ska vi tänka, vad kan vi göra?

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsningen "Förebygga fall hos personer med ryggmärgsskada - hur ska vi tänka, vad kan vi göra?" av Emelie Butler Forslund, doktorand vid KI.

Åldrande och ryggmärgsskador - delaktighet i vardagslivet

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsningen "Åldrande och ryggmärgsskador - delaktighet i vardagslivet" av Ulrica Lundström, filosofie doktor vid Luleå Tekniska Universitet.

MS – möjligheten till arbete och en fungerande vardag

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsningen "MS – möjligheten till arbete och en fungerande vardag" av Mia Forslin, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm och doktorand vid KI.

Muskeldystrofi och träning

Videoklipp från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 med föreläsningen "Muskeldystrofi och träning" av Jenny Asplund, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.