Forsknings- och utvecklingsprojekt

Acceptans vid kronisk sjukdom – test av frågeformulär riktat till personer med multipel skleros
Andreas Wallin, MSc, leg fysioterapeut
Rehab Station Stockholm 2019

Paradoxen - Hur personer med traumatiskt förvärvad tetraplegisk ryggmärgsskada upplever livet med personlig assistans
Jessica Agert, Beteendevetare & KBT-terapeut
Mittuniversitetet 2017

Långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår under 2002-2007
Madeleine Stenius, undersköterska, utbildningsansvarig Rehab Station Stockholm
Rehab Station Stockholm 2015

Trycksårs-skolan utbildnings-DVD
Madeleine Stenius, undersköterska, utbildningsansvarig Rehab Station Stockholm
Rehab Station Stockholm 2015

”The Acceptance of Chronic Health Conditions Scale” (ACHC)– test av den svenska versionens psykometriska egenskaper.
Mia Forslin, MSc, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2014

Utvärdering av ett nytt screeninginstrument för kognitiva förmågor av personer med ryggmärgsbråck
Dorothee Riedel, leg arbetsterapeut
Rehab Station Stockholm 2012

Utvärdering av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument och neuropsykologiska test och deras relevans för vuxna personer med ryggmärgsbråck och kognitiva svårigheter (Pilotstudie)
Dorothee Riedel, leg arbetsterapeut
Rehab Station Stockholm 2010