Långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår under 2002-2007

Projektets syfte

Utvärdering av vårdprogram, operationsmetod och patientutbildning. 

Projektbeskrivning

Trycksår är en vanlig komplikation hos ryggmärgsskadade patienter. Att läka ett djupt trycksår innebär att man måste avlasta liggandes i sängen, vilket i många fall pågår i flera år. Detta kan leda till att man blir apatisk och tappar livsgnistan på grund av isolering och brist på aktivitet. En lambå-operation kan då vara den enda utvägen, men komplikationer efter operationen och recidiv samt nya trycksår rapporterades vara så högt att man drog sig för att operera ryggmärgsskadade i början av 2000-talet. 

I slutet på 2001, utvecklade vi en vårdkedja mellan tre enheter: Avdelningen för Rekonstruktiv Plastikkirurgi Karolinska Universitetssjukhuset, Rehab Station Stockholm och Spinaliskliniken. Ett 5 veckors vårdprogram som detaljerat reglerade vård, mobiliseringen och utbildning för patienterna startade 2001 på RSS/KS.

Metod

En metodisk uppföljning av 51 patienter som opererats mellan 2002 och 2007 utfördes på Rehab Station Stockholm 2008 och 2015

Resultat och konklusion

Resultatet visade få fick postoperativa komplikationer, dessa var dessutom lindrigare än tidigare. Antalet personer som fått recidiv eller nya trycksår var lågt för denna utsatta patientgrupp.

En strukturerad vårdkedja med ett anpassat vårdprogram för förlamade personer ökar chanserna att läka postoperativt och förebygga nya trycksår för denna trycksårsbenägna grupp.

Publikationer

Resultatet finns i beskrivet i artikeln publicerad i maj 2016 i International Wound Journal ISSN 1742-4801: Surgery for pressure ulcers in spinal cord-injured patients following a structured treatment programme: a 10-yearfollow-up
Anders C Ljung, Madeleine C Stenius, Sabahudin Bjelak & Jakob F Lagergren