Trycksårsskolan - DVD

Utbildningsfilm om hur man, genom en helhetssyn, kan förebygga och läka trycksår.

Framsida-Trycksårs-skolan-DVD-400px.jpg

Utbildningsmaterialet är presenterad på ett lättbegripligt sätt för att öka kunskapen hos patienter/personer med nedsatt känsel och nedsatt rörlighet eller förlamning. Dvd:n riktar sig även till sjukvårds-/ rehab personal, personal på habiliteringar och äldreboenden samt till assistenter, anhöriga och elever på vårdskolor.

Materialet finns tillgängligt på:

- Vår YouTube-kanal

På vår hemsida - trycksår 

www.rikssår.se

- Dvd:n går även att köpa för 500 kr ink moms + frakt.