Magister- / Masteruppsatser

Shoulder impairment in wheelchair users with cervical spinal cord injury
Ellen Andreasson, MSc, leg fysioterapeut
Karolinska Instituet 2019

Validity testing of self-report questionnaires on physical activity for people with spinal cord injury
Sandra Magnusson, MSc, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2018

Uppfattningar om framtida rullstolsanvändning vid MS
Jennie Karlsson, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2018

Upplevelsen av fysisk aktivitet efter stroke, en kvalitativ studie om personer i yrkesverksam ålder.
Charlotte Walter, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2016

A reliability study of the Swedish version of "The Acceptance of Chronic Health Conditions Scale" for persons with Multiple Sclerosis
Andreas Wallin, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2015

Upplevelse av hälsa hos vuxna personer med ryggmärgsbråck
Hanna Gabrielsson, leg sjuksköterska, Magister i vårdvetenskap
Ersta Sköndal högskola 2015

Energy consumption after spinal cord injury
Tobias Holmlund, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2013

Occupational gaps i vardagen hos personer med ryggmärgsskada
Anna Rudenhammar, leg arbetsterapeut
Karolinska Institutet 2012

"The Acceptance of Chronic Health Conditions Scale" - Översättning och kulturell anpassning till svenska
Mia Forslin, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2012

Utvärdering av gångförmågan hos vuxna med ryggmärgsbråck
Martina Bendt, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2008

Expectations about Work, Young Adult's Experiences of Work After Spinal Cord Injury
Lisa Holmlund, leg arbetsterapeut
Karolinska Institutet 2008

Spasticity and Bone Density after Spinal Cord Injury
Inka Löfvenmark, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2008

Fysisk aktivitet hos personer med förvärvad ryggmärgsskada
Kerstin Wahman, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2004

Analys av sittande förflyttning mellan brits och rullstol hos friska män med komplett paraplegi på grund av ryggmärgsskada
Anna Granström, leg Fysioterapeut
Karolinska Institutet 2004

Analys av sittande förflyttning mellan brits och rullstol hos friska kvinnor med komplett paraplegi på grund av ryggmärgsskada
Emelie Butler-Forslund, leg Fysioterapeut
Karolinska Institutet 2004

Kartläggning av hälsopromotiva åtgärder och program i rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada
Anna-Carin Lagerström
Karolinska Institutet 2002

Pediatric Spinal Cord Injury
Marika Augutis, leg sjukgymnast
Umeå Universitet 1999