en bild

Hälsoverktyg

En god livsstil med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är viktigt för alla men det har visat sig vara ännu viktigare för personer som till följd av skada eller sjukdom har ändrade förutsättningar och minskade marginaler i sin vardag.

Däremot går det sällan att använda sig av rekommendationer som vänder sig till befolkningen i stort. Det krävs anpassade riktlinjer och program. Rehab Station arbetar därför intensivt med forskning inom fältet Livsstilsbaserad prevention vid neurologisk skada och sjukdom inte mint för personer med ryggärgsskada. Utifrån resultatet av vår egen forskning har vi skapat flera anpassade Hälsoverktyg som du finner här. Vi arbetar också nära med Stiftelsen Spinalis och Anna-Carin Lagerström, Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare som under decennier har utvecklat användbara Hälsoverktyg som du finner här.

Blocks