Pågående forskning

Inom ramen för Rehab Station bedrivs dryga 20 projekt varav flera är doktorandprojekt. Doktorandprojekten löper över minst fyra års heltidsstudier och kan inkludera upp till fyra separata delprojekt. För att komma vidare till mer information och kontaktuppgifter för respektive projekt klicka på titeln.

Adults living with spina bifida - Physical function and cognitive impairments (Doktorandprojekt)
Martina Bendt, doktorand KI, leg fysioterapeut

Barn med ryggmärgsskada PEPSCI
Kerstin Wahman, med dr, leg fysioterapeut
Marika Augutis, med dr, leg fysioterapeut

EFFECTS - Stroke
Liisa Hopia, Chefläkare, med dr

Effekten av implantat FGF-1 vid traumatisk ryggmärgsskada
Gunilla Lindgren, leg fysioterapeut

Frågor om fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada – Validering (Magister)
Sandra Magnusson, leg  fysioterapeut

Förutsättningar och villkor för vuxna med ryggmärgsbråck (Doktorandprojekt) 
Hanna Gabrielsson, doktorand vid Örebro Universitet, leg sjuksköterska

Hutter - Frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador
Gunnar Lindhé, projektledare

ISCoS data set Qulity of Life (QoL) och Activity and Participation (A&P). Översättning av ISCoS – instrument från engelska till svenska
Kerstin Wahman, docent, med dr, leg fysioterapeut

Kartläggning av urinblåse- och tarmfunktion hos vuxna personer med ryggmärgsbråck
Ingrid Ehrén, docent och överläkare 
Lena Lindbo, leg sjuksköterska och uroterapeut

Patients with spinal cord injury and neuropathic pain; experiences of pain-relieving medication – a qualitative study
Kerstin Wahman, docent, med dr, leg fysioterapeut

Processes of care and outcomes after traumatic spinal cord injury in Sweden and : South Africa; a quality assurance study
Conran Joseph, med dr, leg fysioterapeut
Kerstin Wahman, med dr, leg fysioterapeut

SINpedSCI study – barn med ryggmärgskada
Kerstin Wahman, med dr, leg fysioterapeut
Marika Augutis, med dr, leg fysioterapeut

SmartDrive - Undersökning av effekten av SmartDrive för mobilitet, aktivitet och axelsmärta hos personer med ryggmärgsskada som använder manuell rullstol
Inka Löfvenmark, med dr, leg fysioterapeut
Emelie Butler Forslund, med dr, leg fysioterapeut

Smärtprojektet 
"Patients with spinal cord injury and neuropathic pain; experiences of pain-relieving medication – a qualitative study"
Cecilia Norrbrink, Docent vid KI, leg fysioterapeut
Kerstin Wahman, Docent vid KI, leg fysioterapeut
Fredrik von Kieseritzky, Docent i organisk kemi
Claes Hultling, Professor, leg läkare, VD Stiftelsen Spinalis
Kristian Sörling, Läkarstudent

Spinalistips
Dorothee Riedel, leg arbetsterapeut

Rullstolsskolan: The reliability of the Drivkraft Wheelchair Manoeuvre Test 
Åke Norsten, Kerstin Wahman, Michael Zonneveld

Rullstolsskolan: Drivkraft – Driving force
Michael Zonneveld

Urinvägskomplikationer vid ryggmärgsskada (Doktorandprojekt)
Elisabeth Farrelly, doktorand KI, leg läkare

Uppfattningar om framtida rullstolsanvändning vid MS (Magisterprojekt)
Jennie Karlsson, leg fysioterapeut 

Uppfattningar om rullstolsanvändning efter rullstolsskola vid MS (Magisterprojekt)
Emelie Bond, leg fysioterapeut

Uppföljning av trycksårsoperation hos ryggmärgsskadade patienter 
Madeleine Stenius, undersköterska, utbildningsavsvarig och såransvarig Rehab Station Stockholm

Upplevelse av gångträning med Lokomat hos individer med ryggmärgsskada - en kvalitativ studie
Kirsti Skavberg Roaldsen, docent Karolinska Institutet
Gunilla Lindgren, leg fysioterapeut, Rehab Station Stockholm

Utveckling av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) riktat till personer med multipel skleros (MS) samt dess effekter på funktionsförmåga och immunologiska markörer - en randomiserad kontrollerad studie (Doktorandprojekt)
Andreas Wallin, doktorand KI, leg fysioterapeut

Utvärdering av suprapubisk BIP Foley-kateter
Lena Lindbo, leg sjuksköterska och uroterapeut