en bild

Utbildning

Rehab Station Stockholm arbetar aktivt med att utveckla och driva ett kunskapscentra där en viktig komponent är att kommunicera ”know-how” i form av kunskap och kompetens. Vi erbjuder en bred utbildningsverksamhet för såväl grund- som vidareutbildningar inom vård, omsorg och rehabilitering.

Blocks