Utveckling

Många aktiviteter bedrivs i gränsområdet mellan forskning och praktisk/klinisk verksamhet.

Vissa utvecklingsprojekt utgör en praktisk tillämpning av egen och andras forskning, medan andra utvecklingsprojekt omvänt kan utgöra grunden för senare vetenskapliga arbeten. Många av våra rehabiliteringsprogram bygger på egen forskning och egna utvecklingsprojekt. Flera av våra böcker har kommit till inom ramen för utvecklingsprojekt.

Till pågående vetenskapliga/utvecklingsprojekt

 

Blocks