Kompetenscentrum för ryggmärgsskador - Insamlingsstiftelse

Kompetenscentrums ändamål är att såsom självständig stiftelse främja fullgod vårdkvalitet och bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada i Sverige.

Kompetenscentrums ändamål uppnås genom att insamlade medel används för kompetensutveckling, integrerad forskningsinformation, kommunikation och samverkan, utveckling av vård, rehabilitering och samhällsstöd, etablering av vård och handlingsprogram samt upprättande av nationella kvalitetsregister. 

Hjälp oss genom att sätta in ditt bidrag på kontonummer (6928) 417 388 381 i Svenska Handelsbanken.

Kompetenscentrums styrelse består av:

Jalle Jungnell,
Grundare, ägare
Panthera AB                             

Elisabet Åkesson
Lektor
Karolinska Institutet
Läkare och forskare
Stockholm Sjukhem, Rehabilitering

Åke Seiger                                              
Professor Emeritus KI
/Stiftelsen Stockholms Sjukhem         

Magnus Andersson
Verksamhetschef
Neurologkliniken KS 

Claes Hultling                                        
VD
Stiftelsen Spinalis                                    

Jonas Sköldberg
VD
Rehab Station Stockholm

Monica Seifert Palmlund
Jurist, Stiftelsen Spinalis
Doktorand, Juridiska fakulteten, SU