en bild

Information gällande coronaviruset, covid-19

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19. Här följer våra lokala riktlinjer för personer som vistas på Rehab Station Stockholm.

Besöksförbud

Rehab Station Stockholm har infört besöksförbud på vårdavdelningarna och i matsalen.
Detta gäller även taxi- och färdtjänstchaufförer förutom i samband med hämtning/lämning av patienter. Toaletter får bara användas av personer som får vistas i våra lokaler.

Vad kan du göra själv

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
  • Om möjligt undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.

Om du insjuknar

Om du har feber, andningssvårigheter och hosta så skall du INTE komma till Rehab Station Stockholm. Detta är en regel som alltid gäller. 

Om du är sjuk ber vi dig att avboka ditt besök/vistelse hos oss på telefon 08-555 44 000. Ring 1177, vårdguiden, som kan ge dig råd hur du ska gå vidare.

Extern information

Folkhälsomyndigheten har upprättat en sida med samlad information kring coronaviruset covid-19.

Läs mer här

1177 Vårdguiden publicerar aktuell information löpande om coronaviruset i Stockholms län

Läs mer här