en bild

Logopedmottagning

Vi genomför utredning, diagnostisering och behandling för personer med förvärvade tal- och språkstörningar; dysartri och afasi, som orsakats av neurologisk sjukdom eller skada. Vi bedömer också sväljningssvårigheter och ger rådgivning kring hur man kan göra sväljningen säkrare

Logopedmottagning

Förutom individuell behandling erbjuds också handledning till närstående och eventuell personal. Vid behov hjälper vi till med utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel.

Hit kommer du på remiss från läkare eller logoped. När remissen kommit till oss, kontaktar vid dig. På mottagningen arbetar legitimerade logopeder med stor erfarenhet av neurologisk rehabilitering.

Mottagningen följer landstingets taxa för besök i öppenvård. Högkostnadskort gäller.