en bild

Om oss

Vi bedriver rehabilitering av hög standard i en stimulerande och kreativ miljö. Rehabiliteringen bygger på integrerade medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser. Målet är att våra deltagare ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället med hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse. Verksamheten grundas på engagemang, kompetens, nytänkande och gott bemötande.

Om oss

Sedan 1987 har vi utvecklat ett eget koncept, där förebilder är ett viktigt inslag i rehabiliteringen. En aktiv och levande miljö är en annan framgångsfaktor. Vårt fokus i rehabprogrammen ligger på hälsa och möjligheter.

Vi erbjuder medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på vårt internat. Vi har en gedigen medicinsk expertkompetens inom rehabiliteringsmedicin, neurologi, sexologi/fertilitet och smärtlindring. Dessutom har vi tillgång till konsulter inom ett flertal andra specialiteter.

Vi arbetar i team med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabinstruktörer, kuratorer, logopeder, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor och fritidsledare. Tillsammans med deltagaren utformar vi mål för rehabiliteringen och arbetar i tätt samarbete med andra aktörer som är inblandade i rehabiliteringsprocessen, för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Utvärdering och uppföljning är självklara inslag i processen.

Aleris Rehab Station Stockholm AB är ett internationellt rehabiliteringscenter och tar emot patienter från hela världen. Företaget är ett dotterbolag till Aleris.

Kvalitetsbokslut för 2019

Ta del av vårt senaste kvalitetsbokslut som är en beskrivning av vår samlade verksamhet, en patientsäkerhetsberättelse samt en redogörelse för vårt utvecklingsarbete under det gångna året.

Läs mer

Rehab Station Stockholm är nu en del av Aleris

Rehab Station Stockholm AB har med anledning av samgåendet med Aleris ett nytt namn:
Aleris Rehab Station Stockholm AB.

Skyltar, hemsida, annonser med mera kommer successivt att bytas ut till Aleris utseende men redan nu kan det nya namnet dyka upp i till exempel digital kommunikation när du söker efter oss på vårt gamla namn.
Vi förändrar till viss del i vårt utseende men vi som möter dig är fortfarande desamma och vi strävar som alltid efter att ge våra uppdragsgivare och patienter rehabilitering och personlig assistans med högsta kvalitet, patientsäkerhet och god tillgänglighet.

Om Ni önskar mer information, vänligen kontakta någon av oss nedan.
Med vänliga hälsningar

Solna juni 2020

Jonas Sköldberg, VD
Lars Holmström, Operativ chef