Kalendarium

Vi arrangerar regelbundet utbildningar för både brukare och personal. Nedan ser du en översikt. Kommande utbildningar och workshops hittar du även under fliken "Utbildning".

Januari 2020

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande 
Onsdag 15/1
Kl 08.30-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Februari

Workshop om toabestyr med assistans
Onsdag 19/2
Heldag
Målgrupp: Du om arbetar som assistent eller vårdpersonal till personer med neurologisk skada/sjukdom som har en störningpå sin tarm och blåsfunktion.

Om Ryggmärgsskadade
Diagnosinriktad kurs
Torsdag 20/2
Kl 13.00-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Mars

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande
Onsdag 4/3
Kl 08.30-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Om MS
Diagnosinriktad kurs
Tisdag 17/3
Kl 13.00-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal
Läs mer

April

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande
Onsdag 15/4
Kl 08.30-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Workshop om trycksår - OBS! inställd läs mer här
Torsdag 23/4
Heldag
Målgrupp: Du som vill lära dig mer om trycksår med helhetssyn, du kommer att få handfasta tips om olika omläggningar och hjälpmedel.

Påbyggnadsutbildning i förflyttningsteknik - OBS! inställd läs mer här
Onsdag 29/4
Kl 08.30-15.30
Spinalisköket, Rehab Station Solna
Målgrupp: Personal

Maj

Om förvärvad Hjärnskada/stroke - OBS! inställd läs mer här
Diagnosinriktad kurs
Onsdag 6/5
Kl 13.00-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande - OBS! inställd läs mer här
Onsdag 13/5
Kl 08.30-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal

Om Ryggmärgsskadade - OBS! inställd läs mer här
Diagnosinriktad kurs
Torsdag 14/5
Kl 13.00-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal

September

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande
Onsdag 16/9
Kl 08.30-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Oktober

Om MS
Diagnosinriktad kurs
Tisdag 20/10
Kl 13.00-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal
Läs mer

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande
Onsdag 21/10
Kl 08.30-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

November

Påbyggnadsutbildning i förflyttningsteknik
Onsdag 4/11
Kl 08.30-15.30
Spinalisköket, Rehab Station Solna
Målgrupp: Personal
Läs mer

Om Ryggmärgsskadade
Diagnosinriktad kurs
Torsdag 5/11
Kl 13.00-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal
Läs mer

Om förvärvad Hjärnskada/stroke
Diagnosinriktad kurs
Onsdag 11/11
Kl 13.00-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal
Läs mer

Workshop om Trycksår
Torsdag 26/11
Heldag
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Du som vill lära dig mer om trycksår med helhetssyn, du kommer att få handfasta tips om olika omläggningar och hjälpmedel.
Läs mer

December

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande
Onsdag 2/12
Kl 08.30-16.30
Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal 
Läs mer