Kalendarium

Vi arrangerar regelbundet utbildningar för både brukare och personal. Nedan ser du en översikt. Kommande utbildningar och workshops hittar du även under fliken "Utbildning".

Januari 2020

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande 
Datum: Onsdag 15/1
Tid: Kl 08.30-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Februari

Workshop om toabestyr med assistans
Datum: Onsdag 19/2
Tid: Heldag
Målgrupp: Du om arbetar som assistent eller vårdpersonal till personer med neurologisk skada/sjukdom som har en störningpå sin tarm och blåsfunktion.

Om Ryggmärgsskadade
Diagnosinriktad kurs
Datum: Torsdag 20/2
Tid: Kl 13.00-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Mars

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande
Datum: Onsdag 4/3
Tid: Kl 08.30-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Om MS
Diagnosinriktad kurs
Datum: Tisdag 17/3
Tid: Kl 13.00-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal
Läs mer

April

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande
Datum: Onsdag 15/4
Tid: Kl 08.30-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal
Läs mer

Workshop om trycksår - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Torsdag 23/4
Tid: Heldag
Målgrupp: Du som vill lära dig mer om trycksår med helhetssyn, du kommer att få handfasta tips om olika omläggningar och hjälpmedel.

Påbyggnadsutbildning i förflyttningsteknik - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Onsdag 29/4
Tid: Kl 08.30-15.30
Plats: Spinalisköket, Rehab Station Solna
Målgrupp: Personal

Maj

Om förvärvad Hjärnskada/stroke - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Diagnosinriktad kurs
Datum: Onsdag 6/5
Tid: Kl 13.00-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Onsdag 13/5
Tid: Kl 08.30-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal

Om Ryggmärgsskadade - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Diagnosinriktad kurs
Datum: Torsdag 14/5
Tid: Kl 13.00-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23 
Målgrupp: Personal

September

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Onsdag 16/9
Tid: Kl 08.30-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal

Oktober

Om MS (digital föreläsning)
Diagnosinriktad kurs
Datum: Tisdag 20/10
Tid: Kl 13.00-16.30 med en fikapaus där föreläsarna finns tillgängliga för diskussioner precis som under "live-utbildningarna"
Föreläsare: Linda S, Monica R & Madde S
Målgrupp: Personal
Läs mer

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Onsdag 21/10
Tid: Kl 08.30-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal

November

Påbyggnadsutbildning i förflyttningsteknik - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Onsdag 4/11
Tid: Kl 08.30-15.30
Plats: Spinalisköket, Rehab Station Solna
Målgrupp: Personal

Om Ryggmärgsskadade (digital föreläsning)
Diagnosinriktad kurs
Datum: Onsdag 4/11
Tid: Kl 13.00-16.30 med en fikapaus där föreläsarna finns tillgängliga för diskussioner precis som under "live-utbildningarna".
Föreläsare: Carin B & Madde S
Målgrupp: Personal
Läs mer

Om förvärvad Hjärnskada/stroke (digital föreläsning)
Diagnosinriktad kurs
Datum: Onsdag 11/11
Tid: Kl 13.00-16.30 med en fikapaus där föreläsarna finns tillgängliga för diskussioner precis som under "live-utbildningarna".
Föreläsare: Siv E & Monica A
Målgrupp: Personal
Läs mer

Workshop om Trycksår - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Torsdag 26/11
Tid: Heldag
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Du som vill lära dig mer om trycksår med helhetssyn, du kommer att få handfasta tips om olika omläggningar och hjälpmedel.

December

Grundutbildning i förflyttningskunskap och trycksårsförebyggande - OBS! INSTÄLLD pga av risk för smittspridning av Covid 19 läs mer här
Datum: Onsdag 2/12
Tid: Kl 08.30-16.30
Plats: Gustav den III;s Boulevard 23
Målgrupp: Personal