en bild

Kvalitetsbokslut

Här hittar du våra publicerade kvalitetsbokslut, de innehåller en beskrivning av vår samlade verksamhet, en patientsäkerhetsberättelse samt en redogörelse för vårt utvecklingsarbete under det året dokumenten gäller för.

Om du har frågor om dokumentet eller vill beställa ett exemplar vänligen kontakta Kerstin Wahman för mer information.

Blocks