en bild

Personlig assistans

Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Tillsammans med dig och dina assistenter vill vi säkerställa att assistansen utformas och anpassas efter dina önskemål, att du får den service du behöver och att hela din assistans tas om hand på ett professionellt sätt. Verksamheten bygger på delaktighet, kunskap, närhet och förebilder.

Personlig assistans

Viktig information från Aleris Rehab Station Stockholm

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19.

Besöksförbud

Rehab Station Stockholm har infört besöksförbud på vårdavdelningarna och i matsalen.
Detta gäller även taxi- och färdtjänstchaufförer förutom i samband med hämtning/lämning av patienter. Toaletter får bara användas av personer som får vistas i våra lokaler.

Om du insjuknar

Om du har feber, andningssvårigheter och hosta så skall du INTE komma till Rehab Station Stockholm. Detta är en regel som alltid gäller. 

Om du är sjuk ber vi dig att avboka ditt besök/vistelse hos oss på telefon 08-555 44 000. Ring 1177, vårdguiden, som kan ge dig råd hur du ska gå vidare.

Se vår egen separata sida om coronaviruset

Se även 1177.se Vårdguiden för mer information

Samtalsstöd Spinaliskliniken

Har du oro och ångest över coronaviruset? Sitter du isolerad hemma?

Är du orolig kan det vara bra att prata med någon om dina tankar. Du som har en ryggmärgsskada erbjuds samtal med kurator över telefon.

Telefontid kurator:

Måndag-torsdag kl 13:00 -13:45 för att boka tid för samtal.

Ring Spinalismottagningen:

Telefonnummer: 08-555 44 000 (vx)

Följ oss på Facebook, Instagram och YouTube

Du har väl inte missat att vi hela tiden håller en uppdaterad diskussion med våra följare på Facebook? Vi lägger ut intressanta artiklar och notiser om kommande aktiviteter hela tiden. På YouTube finns bl.a. lärorika föreläsningar. Vi finns även så klart på Instagram!

Till vår Facebooksida

Till vår Instagram

Till vår YouTube-kanal