en bild

Kunder

Utgångspunkten för Rehab Station Assistans är att alla människor har rätt till ett bra liv. Tillsammans med dig och dina assistenter vill vi säkerställa att assistansen utformas och anpassas efter dina önskemål, att du får den service du behöver och att hela din assistans tas om hand på ett professionellt sätt.

Hos oss får du

 • ta del av den kompetens och erfarenhet som är vår specialitet, neurologisk rehabilitering, för att tillgodose dina behov på bästa sätt
 • stöd till en aktiv roll i samhället
 • utforma assistansen efter dina egna önskemål
 • en personlig kontakt (teamchef), som arbetar tillsammans med dig och dina assistenter
 • vara en aktiv part i valet av personliga assistenter
 • hjälp till individuella lösningar som till exempel tillfälligt boende i samband med egen bostadsanpassning
 • stöd i kontakter med berörda myndigheter
 • alltid tillgång till schema och bemanning, via våra webbverktyg

 

Dina assistenter får

 • kunskap om ditt funktionshinder och vanliga komplikationer
 • handledning och stöd i sin yrkesroll
 • fortbildning inom Rehab Station Academy
 • känna samhörighet med övriga medarbetare på Rehab Station

 

Vår verksamhet bygger på

 • lång erfarenhet av neurologisk rehabilitering, kunskap om funktionshinder och vanliga komplikationer
 • förebilder med egna erfarenheter
 • aktivt forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med Karolinska Institutet
 • hög tillgänglighet

 

Vad hittar du mer på Rehab Station

 • träning i gym
 • rehabilitering (dagvård och slutenvård)
 • konsultationer - poliklinisk mottagning
 • föreläsningar och utbildningar
 • anhörigkvällar
 • fritidsaktiviteter
 • work-out

Blocks