en bild

Assistans barn och ungdomar

Redan från starten 1987 har Rehab Station Stockholm bedrivit framgångsrik rehabilitering för barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar och skador. Rehab Station Assistans anordnar assistans även till barn och ungdomar. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans.

Den personliga assistansen ska ge barnet möjlighet att växa, utvecklas, att kunna leka och leva ett liv likt andra barn i jämförbar ålder. Verksamheten anpassas för att förbereda barnet för vuxenlivet och för att stimulera den assistansberättigade till en aktiv roll i samhället med hög grad av egenmakt.