en bild

Om oss

Rehab Station Assistans är ett av flera verksamhetsområden inom Rehab Station Stockholm AB. Rehab Station startade sin rehabiliteringsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med neurolgiska sjukdomar och skador i Frösundavik 1987. De stora diagnosgrupperna genom åren har varit personer med ryggmärgsskador, ryggmärgsbråck, MS och förvärvade hjärnskador inklusive stroke.

Verksamheten har utvecklats från att ha varit en utpräglad idrotts- och fritidsverksamhet till att idag vara en välkänd enhet för kvalificerad neurologisk och ortopedisk rehabilitering regionalt, nationellt och internationellt. Verksamheten var bland annat först med att starta en egen utbildning för Rehabinstruktörer - ett yrke där man med kunskap och eget funktionshinder utgör en aktiv förebild för till exempel personer som är nyskadade/nyinsjuknade. Rehab Station använder förebilder i alla delar av organisationen och i alla verksamheter och är en mycket viktig del av företagets koncept och verksamhet.

Inom Rehab Station har det bedrivits och bedrivs fortfarande en omfattande och aktiv forsknings-, utvecklings-, och utbildningsverksamhet i nära samarbete med Karolinska Institutet. Fokus har varit och är på patientnära kliniska projekt med direkt tillämpning i program och koncept.

Vår assistans bygger på den kunskap och långa erfarenhet som vi har av att bedriva framgångsrik neurologisk rehabilitering. Vi utgår från en grundsyn om alla människors lika värde där vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper.