en bild

Kvalitet & Miljö

Aleris Rehab Station Stockholm AB arbetar kontinuerligt med att hålla en säker och kvalitativ vård som håller hög standard men som också uppfyller miljökrav.

Certifiering enligt ISO 9001 och 14001

Rehab Station är certifierade i Kvalitet, ISO 9001 och i Miljö ISO 14001. Vårt certifieringsorgan heter Qvalify AB. Rehab Station Stockholm AB har ett kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller: Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser. Qvalify AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem.

Blocks