en bild

Tillstånd att bedriva personlig assistans

Rehab Station Assistans har tillstånd att bedriva personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9§ (LSS) för både barn och vuxna inom personkrets 1-3 enligt 1§ LSS.

Rehab Station Assistans anordnar assistans för personer med neurologisk sjukdom eller skada som lett till omfattande funktionshinder. Vi bygger assistansen på genomarbetade rutiner och arbetssätt. Vår strävan är att hålla hög kvalitet och arbeta med ständiga förbättringar för att ge våra kunder den omsorg och service som de behöver.

Det krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att bedriva personlig assistans. Tillståndsplikten är en följd av ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och innebär att assistansanordnaren måste uppfylla uppställda krav för att få utföra personlig assistans. Den införda tillståndsplikten och tillsynen inom personlig assistans gäller för alla utförare och bidrar till att kvalitetsnivån säkerställs och höjs i hela branschen.