en bild

Våra värderingar

På Rehab Station Assistans utgår vi från en grundsyn om alla människors lika värde där vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Alla människor har rätt till ett bra liv. Vi vill skapa förutsättningar för en aktiv roll i samhället med hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse.

Det är du som kund som styr vårt arbete. Assistansen utformas och anpassas efter dina önskemål. För oss är det viktigt att du får den service som du behöver och att hela assistansen tas om hand på ett professionellt sätt.

Vårt arbete genomsyras av engagemang, kompetens, nytänkande och bra bemötande. Var och en ska känna sig sedd, trodd och hörd.