en bild

Verksamhet

Rehab Station Assistans bygger på den erfarenhet och kompetens som har utvecklats inom Rehab Station Stockholm under de många år som vi har bedrivit denna framgångsrika rehabilitering. Rehab Station Stockholm som helhet och vår assistansverksamhet har ett grundläggande rehabiliteringstänk och strävar efter att skapa förutsättningar för den enskilde att återta och/eller behålla en aktiv roll i samhället med en hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse.

Vi har särskild kompetens att möta assistansberättigade med funktionshinder till följd av neurologiska skador och sjukdomar. Det kan vara personer som just har drabbats av neurologisk skada/sjukdom och ska återta ett fungerande vardagsliv med helt nya förutsättningar. Personer som har fått ökade svårigheter i den dagliga livsföringen till följd av för tidigt åldrande/sena komplikationer efter neurologisk skada/sjukdom. Personer ur personkrets 1 som samtidigt har neurologiska funktionsnedsättningar efter förvärvad skada/sjukdom.

Vi hjälper till med:

  • Ansökan om assistansersättning
  • Rekryteringshjälp
  • Administrativt arbetsgivarstöd och personalförsörjning
  • Arbetsledning och stöd i rollen som assistansberättigad
  • Utbildning och kompetensutveckling för personliga assistenter
  • Redovisning till Försäkringkassa och Kommun

 

Vi erbjuder också riktade aktiviteter som till exempel fritidsaktiviteter, gruppträning och egen träning i gym, studiecirklar och öppna föreläsningar med mera.