en bild

Arbetsuppgifter

Det råder ibland delade meningar om vilka arbetsuppgifter en personlig assistent egentligen ska utföra. Det beror dels på att det är ett ungt yrke, men också mycket på att varje assistansberättigad har sina unika behov och önskemål. På Rehab Station Assistans utgår vi från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla har rätt till ett bra liv.

Kärnan i ditt arbete som personlig assistent är att finnas till hands och stötta en medmänniska att leva det liv han eller hon önskar. Med vårt grundläggande rehabiliteringstänk är du med och skapar förutsättningar för kunden att återta och/eller behålla en aktiv roll i samhället med en hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse.

Det är alltid den assistansberättigade som avgör hur, när och av vem den personliga assistansen ska utföras. Arbetsuppgifterna består i att hjälpa till vid de mest grundläggande behoven, exempelvis förflyttningar, på- och avklädning, vid måltider och toalettbesök. Men det kan också vara att hjälpa till i vardagsbestyren som att städa, diska och handla mat. En del kunder har ett arbete, då finns du med på arbetsplatsen. Du gör också ett aktivt fritidsliv möjligt. Som personlig assistent får du vara beredd på att vara en mångsysslare!