en bild

Kompetensutveckling

På Rehab Station Assistans tar vi ansvar för att våra personliga assistenter får den kunskap och fortbildning som krävs för att de ska kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt. Genom vår etablerade och framgångsrika rehabilitering har vi god kunskap om våra målgrupper och särskild kompetens att möta assistansberättigade med funktionshinder till följd av neurologiska sjukdomar och skador.

Våra målgrupper är:

  • personer som just har drabbats av neurologisk skada/sjukdom och ska återta ett fungerande vardagsliv med helt nya förutsättningar.
  • personer som har fått ökade svårigheter i den dagliga livsföringen till följd av för tidigt åldrande/sena komplikationer efter neurologisk skada/sjukdom.
  • personer ur personkrets 1 som samtidigt har neurologiska funktionsnedsättningar efter förvärvad skada/sjukdom. 

 

Rehab Stations Forsknings- och Utvecklingsenhet, som är starkt knuten till Karolinska Institutet, är också en fantastisk tillgång för assistansverksamheten genom att den ger kunskap om den senaste forskningen kring behandling och rehabilitering.

För oss är det viktigt att stötta kundens egen förmåga och förutsättningar att leva ett aktivt liv. Målet är att våra assistenter ska ha tillräcklig kunskap för att förstå det sammanhang och den helhet som våra kunder är en del av.

Via Rehab Station Academy ordnar vi utbildningar och kurser för våra assistenter vilket bidrar till att få en hållbar assistans.