en bild

Utbildningar

Rehab Station Assistans erhåller många olika typer av utbildningar via Rehab Station Academy. Alla våra utbildare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom sin profession och område. För att få ett helhetsperspektiv mixar vi och skräddarsyr utbildningarna med olika utbildare. Exempel på grundprofession som våra utbildare har är Undersköterska, Fysioterapeut, Socionom, Arbetsterapeut, Samtalscoach, Rehabinstruktörer med egen erfarenhet av funktionshinder, Sjuksköterska och Läkare.

Exempel på utbildningar hos Rehab Station Assistans: 

Introduktionsutbildning: för nyanställda personliga assistenter. Kunden och assistenten får tillsammans med van personal under trygga förhållanden arbeta ihop sig i det dagliga arbetet och på så vis säkerställa kvaliteten i utförandet av assistansen. Medarbetaren går tillsammans med teamchefen igenom gällande adminstrativa rutiner, arbetsmiljö med mera.  

Leva med assistans: syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om regelverken och hur de påverkar ditt arbete som personlig assistent. Möjlighet eller hinder?

Diagnosinriktad utbildning: ger grundläggande kunskap om den skada/sjukdom som kunden har och de vanligaste problemen och åtgärderna.  

Förflyttninsutbildning: i denna utbildning ingår både teori och praktiska övningar. Assistenten får grundkompetens i ergonomi, människans naturliga rörelsemönster och hur man minskar risken för skador. Detta för att kunna hjälpa sin kund vid olika förflyttningar på bästa sätt. I de praktiska övningarna ges möjlighet att prova förflyttningstekniker i olika praktiska situationer.

Sårskola: en utbildning om vad trycksår är, hur man förebygger och hur man gör om ett trycksår uppstår.

Skräddarsydd utbildning: anpassas efter den enskilda kunden och assistenternas behov och önskemål. Det kan till exempel vara en uppföljning av steg 2´s förflyttningskurs med fokus på specifika förflyttningar i kundens vardag eller genomgång av rutiner kring omvårdnad.

Handledning: erbjuds regelbundet till våra personliga assistenter. Av erfarenhet vet vi att man kan behöva stöd och vägledning i sitt arbete. Vid handledningstillfället ges möjlighet att tala om olika situationer som man ställs inför i sitt arbete.

Hjärt-lungräddning (HLR): utbildning som ger dig som assistent grundläggande kunskaper i första hjälpen vid hjärtstopp. 

Kontinuerlig fortbildning i form av föreläsningar, seminarier och andra skräddarsydda aktiviteter.