en bild

Multipel Skleros MS

Multipel Skleros – MS är en neurologisk sjukdom som orsakas av inflammation i centrala nervsystemet dvs. i hjärnan eller i ryggmärgen. MS kan därför ge många olika symtom beroende på var inflammationen sitter. Vanliga symtom kan vara synnedsättning, känselpåverkan, svaghet i muskler, påverkan på balans och gångförmåga, trötthet/fatigue, nedsatt koncentrationsförmåga, yrsel samt påverkan på blåsa eller tarm.

MS kan bromsas med olika läkemedel men går i dagsläget inte att bota. Rehabilitering är en viktig del i behandlingen av MS för att bibehålla och förbättra funktionsnivån.

Rehabilitering kan behövas vid upprepade tillfällen under många år och kan ske på olika sätt. Vi erbjuder MS-rehabilitering via inneliggande rehabilitering i internatform och som dagrehabilitering.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett bedömningssamtal där behandlingsteamet tillsammans med dig kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett anpassat program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter till de olika yrkeskategorierna i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg

Blocks