en bild

Kurser

MS Temakurs

Denna kurs, som ibland kallas ”MS-skola” vänder sig till dig som nyligen fått diagnosen MS eller till dig som inte har deltagit i rehabilitering tidigare. Målet är att du ska få ökad kunskap om sjukdomen samt hitta strategier och verktyg för att bättre kunna hantera din livssituation. Vi varvar fysisk träning med föreläsningar, diskussionsgrupper och dina individuella kontakter. Kursen ger dig möjlighet att träffa andra personer som nyligen fått sin diagnos för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt stöd. Vi anordnar även anhörigträffar för information och stöd under rehabiliteringsperioden.

Kursen hålls fem gånger om året på vår enhet i Liljeholmen. Kursen pågår i åtta veckor och du är här tre gånger i veckan.

Övriga kurser

Rullstolsskolan är en kurs för alla som vill förbättra sin förmåga att manövrera sin rullstol, oavsett diagnos eller ålder. Personlig målsättning är utgångspunkten för att förbättra självständighet och livskvalitet. Teknikträning kombineras med ergonomisk rullstolsanpassning.

Till rullstolsskolan

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg

Blocks