en bild

Ortopediska skador

Om du har drabbats av multitrauma dvs komplicerade frakturer och/eller amputation är det viktigt att få en inneliggande rehabilitering under en period.

De flesta patienterna kommer till oss direkt från de stora akutsjukhusen i Stockholmsområdet men man kan även komma från andra delar av landet

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett bedömningssamtal där behandlingsteamet tillsammans med dig kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg

Blocks