en bild

Datorkraft

Optimerad datormiljö för dig som har en funktionsnedsättning. Vi använder datorer för att läsa tidningen, betala räkningar, sköta våra arbetsuppgifter, hålla kontakten, söka efter bästa semesterresan, spela och mycket, mycket mer. Men för dig som har en funktionsnedsättning fungerar ett vanligt tangentbord, en standardmus eller ett vanligt arbetsbord inte alltid så bra. De kan göra att du blir trött onödigt fort när du använder dem eller att du med tiden får ont i händer, axlar och nacke. De kanske inte ens gör det möjligt för dig att använda datorn till det du vill. Samtidigt är det extra viktigt att du har de bästa ergonomiska förutsättningarna för att du ska orka leva ett aktivt liv – länge.

På Rehab Station Stockholm finns Datorkraft med arbetsterapeut och rehabinstruktör som hjälper dig att förbättra din datormiljö för att du ska klara mer, orka längre och vara smärtfri. Det kan vara genom en bättre sittställning, en lämpligare mus eller ett program i datorn som ger dig bättre förutsättningar att göra det du vill och behöver göra. Det gäller såväl hemma som på arbetet.

Det här gör Datorkraft:

  • Identifierar dina mål: Vad vill och behöver du kunna göra?
  • Anpassar datormiljön: Vad är funktionellt och ergonomiskt för just dig?
  • Provar ut datorhjälpmedel: Vad passar dig?
  • Tränar in dem: Färdigheter bidrar till bra resultat.
  • Följer upp: Blev det som du tänkt?

En del hjälpmedel som vi rekommenderar kan du få förskrivna kostnadsfritt genom hjälpmedelscentralen, andra köper du eller din arbetsgivare själv.

Till Datorkraft kan du som du är inskriven i något av våra program på Rehab Station Stockholm komma, prata med din arbetsterapeut. Eller så kan tex din arbetsgivare köpa tjänsten av Rehab Station Stockholm.

Blocks