en bild

Rehab Station Aktiv

Rehab Station Aktiv vänder sig till dig som har en medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning eller en rörelsenedsättning pga senare förvärvad hjärnskada orsakad av yttre trauma.

Vi erbjuder intensivträningsperioder om 6-8 veckor per år med minst 3 upp till 16 träningstimmar per vecka. Med hjälp av fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabinstruktör får du träna i grupp och individuellt med fokus på kondition, styrka, balans, rörlighet, vardagsfunktioner, kroppskännedom och förflyttning.

Vid första besöket träffar du en fysioterapeut och en arbetsterapeut som gör en första funktionsbedömning. Tillsammans med dig upprättas sedan en individuell rehabplan där dina mål, förutsättningar och behov är styrande.
Efter träningsperioden har du möjlighet till ytterligare 20 gruppträningstillfällen. Målsättningen är att du ska kunna övergå till egenträning för att fortsätta förbättra eller bibehålla din funktion och förmåga och därmed förbättra hälsotillståndet och få en bättre fungerande vardag.

Du behöver ingen remiss till Rehab Station Aktiv.

Vill du veta mera om verksamheten så går det bra att vända sig till Johanna Juustovaara. Se kontaktruta.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg

Blocks