Rehab Station Florida

Rehab Station har sedan i början av 1990 arrangerat rehabiliteringsresor till Florida, USA. Vi bor sedan ett antal år tillbaka på B Ocean hotell som ligger strandnära i Fort Lauderdale. Med hotellet som bas erbjuder vi 2 intensiva träningsveckor i en inspirerande och motiverande miljö. Ovan ser du ett videoklipp från kursen 2016.

Vi åker under mars månad för att komma ifrån vintern och få möjlighet att träna i ett varmt och soligt klimat. Temperaturen under mars månad ligger runt 25 grader.

Kursen vänder sig i första hand till personer med ryggmärgsskada, men även personer med andra funktionsnedsättningar har möjlighet att ansöka.

Kursen är 19 dagar totalt och börjar alltid med 3 dagar på Rehab Station i Solna. Ett aktivt rehabiliteringsprogram anpassas individuellt efter deltagarens mål, behov och förutsättningar. Träningen sker i grupp och vi använder hotellets anläggningar såsom bassäng, basketplan och andra ytor. All träning sker utomhus eller i hotellets gym.

Resan till Florida innebär ett unikt träningsmoment i sig! Träning tillsammans med andra personer som är i samma situation stärker motivationen och bygger självförtroende. Träningen är intensiv med 3 träningspass per dag. Detta tillsammans med utflykter och studiebesök ger förutsättningar för goda framsteg under en kort period.

På resan har vi med oss erfaren personal bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterska, dessutom finns våra rehabiliteringsinstruktörer med egna funktionshinder med som inspiratörer och tränare.

Vill du söka kursen så kontaktar du din läkare för en remiss. Vi har cirka 20 platser exklusive platser för personliga assistenter. Anhöriga kan åka med i mån av plats.

Om du ansöker kursen är vi tacksamma om vi får kännedom om detta, så kan vi vara väl förberedda inför din rehabilitering.

Vill du veta med om kursen, titta på filmen från 2016 gjord av en av deltagarna på kursen!!

Frågor besvaras av Helen Rönnegard eller Lars Holmström, se kontaktrutorna här intill.

Blocks