en bild

Kursupplägg

Vi erbjuder ett aktivt rehabiliteringsprogram med en hög grad av fysisk träning. Vi vill också visa personer, som drabbats av ett funktionshinder, att det fortfarande går att resa och bo på hotell trots den förändrade livssituationen. Detta är en viktig del i att stärka personen psykiskt och öka självkänslan.

De första kursdagarna är förlagda på Rehab Station Stockholm. Efter inskrivningen ger vi deltagarna information om kursen och förbereder dem inför resan. Vi flyger sedan från Arlanda flygplats till Fort Lauderdale i Florida.

Träningen sker på för- och eftermiddagar med vila mitt på dagen. Det är cirka 7 timmars träning varje dag, både individuellt och i grupp. Deltagarna har individuella rehabiliteringsscheman och på kvällen anordnas gemensamma fritidsaktiviteter.

Anmälan

Läkarremiss ska godkännas och beviljas av landstinget, eller annan beslutande instans, för att rehabiliteringsperioden ska kunna genomföras. Ta alltid kontakt med oss och förhandsboka plats då antalet platser är begränsade.