en bild

Rullstolsskolan

Information/utbildning om ergonomi och träning av rullstolsteknik. Träning bedrivs på plan mark och ibland vid olika typer av hinder.

God färdighet i en väl anpassad rullstol kan i hög grad kompensera en funktionsnedsättning samt höja livskvaliteten. Rullstolsskolan är en kurs för de som vill förbättra sin förmåga att manövrera sin rullstol. Rehab Station har bedrivit denna kurs sedan 1996.

Oavsett utgångsläge arbetar vi med dina personliga målsättningar där utgångspunkten är att genom ökad färdighet förbättra din självständighet och livskvalitet.

Rullstolsskolan genomförs på dagtid, förmiddag alternativt eftermiddag, tre dagar/vecka under 5 veckor.

Målgrupper

Vi vänder oss till dig med MS, Stroke, Ryggmärgsskada, CP, Muskeldystrofi och andra neurologiska sjukdomar/skador.

Team

Vårt team består av idrottslärare/rehabinstruktör, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped samt läkare.

Innehåll

Metodik och träningsupplägg utgår från boken Drivkraft - körergonomi, rullstolsteknik & metodik.

Färdighet

Träning av grundläggande färdigheter, hinderteknik, rörelsemönster samt kontroll av tyngdpunkt. Exempel på övningar är bland annat hur man på enklast sätt kommer över en tröskel, trottoarkant eller manövrerar rullstolen i olika vardagliga situationer.

Anpassning

Rullstolen anpassas successivt så sittposition och körergonomi optimeras utifrån dig och dina behov. Rull- och svängmotstånd minimeras så att rullstolen blir så lättmanövrerad som möjligt.

Kunskap

Genomgång av skötsel och underhåll av rullstolen och sittdynan, hur man reser med rullstol, tillbehör såsom handskar, väskor mm.

Remiss

Din läkare skickar en remiss till RSS Rehab Frösundavik för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering med önskan om ”Rullstolsskola - information/utbildning om ergonomi och träning av rullstolsteknik”. Om din läkare ej är ansluten till Take Care finns remissblankett att hämta från Vårdgivarguiden som du kan ladda hem här. När vi fått remissen bedömer vi den utifrån vårdvalets kriterier och kontaktar dig för att lägga upp en plan för din rehabilitering.

DSC07014 1.jpg
Instruktörerna använder själv rullstol i vardagen

DSC06850 1.jpg

Vi har tillgång till olika typer av rullstolar och tillbehör, vi tar också in konsulter från olilka rullstolstillverkare vid behov.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg