en bild

Trycksårsprogrammet

Om du har en neurologisk skada eller sjukdom tillhör du riskgruppen för att utveckla trycksår. Trycksårsprogrammet vänder sig till dig som har drabbats av trycksår eller redan har plastikopererats för trycksår.

Om du har fått trycksår är det viktigt att du lär dig orsak och verkan och är aktiv i din läkningsprocess. För att förebygga och behandla trycksår behövs en helhetssyn och ett teamarbete.

Vi erbjuder ett heltäckande trycksårsprogram som utgår från dina individuella behov. Vi arbetar i interdisciplinära team med specialisering inom neurologi som gör rehabiliteringen mer kvalitativ för dig som deltar i våra program.

Rehabiliteringsperioden inleds med ett bedömningssamtal där teamet tillsammans med dig kartlägger vilka behov och resurser du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Syftet med trycksårsprogrammet är att förebygga, läka och förhindra recidiv av trycksår. Målet är att du skall kunna återgå till ett aktivt liv med familjen, arbete, studier och fritid.

Vi har även utformat ett utbildningsmaterial som riktar sig till dig som har drabbats av trycksår, för dina anhöriga och personliga assistenter;

Blocks