en bild

Trycksår - Med livet som insats

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det! Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker.

De flesta tror att det bara är äldre som får trycksår, men tyvärr drabbar det även barn, patienter i akut vård och vid operation samt personer som har en neurologisk skada/sjukdom som exempelvis vid ryggmärgsskada, MS, hjärnskada och vid demens- sjukdom.

Boken riktar sig till alla som vill förebygga och läka trycksår med inriktning på personer som har någon form av rörelsenedsättning.

Författare

Madeleine Stenius

Utgiven mars 2016

Du kan beställa boken här

Blocks