en bild

Ryggmärgsskador

Varje år drabbas cirka 120 personer i Sverige av en ryggmärgsskada, till följd av bruten nacke eller rygg. Därutöver är det ytterligare ett hundratal personer som får en ryggmärgsskada på grund av olika sjukdomar, eller sekundärt efter till exempel en operation i ryggen eller nacken.

Varje år drabbas cirka 120 personer i Sverige av en ryggmärgsskada, till följd av bruten nacke eller rygg. Därutöver är det ytterligare ett hundratal personer som får en ryggmärgsskada på grund av olika sjukdomar, eller sekundärt efter till exempel en operation i ryggen eller nacken.

En skada kan vara komplett, dvs med ett totalt bortfall av neurologiska funktioner nedanför skadenivån, eller inkomplett dvs med viss bevarad neurologisk funktion av ryggmärgen. Symtom som förekommer i olika grad är förlamning, känselrubbningar, spasticitet, nedsatt kontroll av tarm- och blåsfunktion med mera.
Omfattningen av skadan är beronde på vart i ryggraden den sitter. Har man drabbats av en komplett ryggmärgsskada i halsryggen får man en tetraplegi/pares. Detta påverkar funktioner i både armar, bål och ben. Har man drabbats av en komplett ryggmärgsskada i bröstryggen får man en paraplegi/pares som omfattar bålen och benen.

Vi har rehabiliterat ryggmärgsskadade personer sedan 1987 och utgör en länk i Nordens största vårdkedja. Vårdkedjan för ryggmärgskadade i Stockholm ombesörjer rehabilitering under de två första åren efter en skada eller sjukdom, samt livslång uppföljning via Spinaliskliniken.

Du som inte bor i Stockholm kan komma till oss via Specialistvårdsprogram, där ditt hemlandsting bestämmer perioden för din vistelse hos oss.

Rehabiliteringen kan behövas under många år och kan ske på många olika sätt. Den kan ske via rehabilitering i internatform (inneliggande) och som öppenvårdsrehabilitering.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett bedömningssamtal där behandlingsteamet tillsammans med dig kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter med varje yrkeskategori i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.png

Blocks