en bild

Dagrehabilitering

Vi erbjuder ett heltäckande aktivt rehabiliteringsprogram som utgår från dina individuella behov i samarbete mellan specialistsjukvård, rehabilitering och polikliniska insatser.

Syfte med rehabiliteringsperioden är att du skall få redskap och kunskap som gör det möjligt att hantera ditt dagliga liv efter skadan. Målet är att du skall kunna återgå till ett aktivt liv med familjen, arbete, studier och fritid.

Vi arbetar i interdisciplinära team med specialisering inom neurologi som gör rehabiliteringen mer kvalitativ för dig som deltar i våra program.

Rehabiliteringsperioden inleds med ett bedömningssamtal där teamet tillsammans med dig kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program med både individuell träning och gruppträning utifrån dina mål, resurser och problem. Exempel på grupper är styrke, balans, kondition och bassäng. Regelbundna föreläsningar relaterade till ryggmärgsskada ingår i rehabiliteringsprogrammet.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg

Blocks

Sök rehab hos oss

Info om hur du söker och vad som gäller.

Läs mer