Sök rehab hos oss

Rehab Station Stockholm är godkända av Stockholm läns landsting att bedriva både specialiserad neurologisk och specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Patienter har genom vårdvalet möjlighet att välja Rehab Station för inneliggande rehabilitering. Se nedan vad som gäller för de olika vårdvalen:

Dagrehabilitering/veckovård - För dig som bor i Stockholm

Du som drabbats av en neurologisk skada/sjukdom, där din läkare har bedömt att du är i behov av planerad specialiserad neurologisk rehabilitering, har möjlighet att välja Rehab Station Stockholm.

Så här går det till:
1. Din läkare skickar en konsultationsremiss till oss på Rehab Station Stockholm, "RSS Rehab Frösundavik" eller "RSS MS Liljeholmen", elektroniskt via journalsystemet TakeCare.
Alternativt via pappersremiss som finns på Vårdgivarguiden.

2. Vi tar emot remissen och bedömer den utifrån vårdvalets kriterier.

3. Vi kontaktar dig och tillsammans lägger vi upp en plan för din rehabilitering. Vid behov kan du bli kallad till en teambedömning för att ta reda på om detta är den bästa behandlingsformen för dig.

Du kan bli beviljad rehabilitering i form av dagrehab (15 eller 25 tillfällen) då du är här två till tre dagar i veckan, alternativt inneliggande veckovård (10 eller 15 vardagar).

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Lars Holmström, Operativ Chef remisser, 08-555 44 108
Johanna Juustovaara, Operativ Chef, Dagrehabilitering Solna, 08-555 441 25
Lena Isaksson, Operativ Chef, dagrehab MS Liljeholmen, 08-681 99 90
Anna Rudenhammar, Operativ Chef, veckovård Frösundavik (Solna), 08-555 441 70

Pappersremiss skickas till:
Rehab Station Stockholm
att: Lars Holmström
Frösundaviks allé 4
169 89 Solna

Läs mer om våra rehabiliteringsprogram här

Dagrehabilitering - för dig som inte bor i Stockholm

Öppenvård och dagrehabilitering för dig som inte bor i Stockholm

Om du har en neurologisk skada eller sjukdom har du möjlighet att få dagrehabilitering hos oss, oavsett var i Sverige du bor.
Det du behöver är en remiss från din läkare gällande "Dagvård"  hos oss. Rehabiliteringen är antingen 15 eller 25 tillfällen.

Remissen skickas till:
Rehab Station Stockholm
att: Lars Holmström
Frösundaviks allé 4
169 89 Solna

Har du frågor om  rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider, möjlighet till boende och annat?
Välkommen att kontakta Lars Holmström 

OBS! Rehabilitering i dagvård kan beviljas oavsett landsting, men inkluderar inte resor eller boende.

Inneliggande rehabilitering för dig som inte bor i Stockholm

Har du drabbats av ryggmärgsskada, hjärnskada eller annan neurologisk sjukdom? Rehab Station är störst i Norden på neurologisk rehabilitering och tar emot patienter från hela landet.

Vill du veta vilka möjligheter du har för att få din rehabilitering hos oss kontakta Lars Holmström.

Vårdval neurologi

Rehab Station Stockholm erbjuder inneliggande rehabilitering för dig som har behandlats på sjukhus på grund av en neurologisk sjukdom eller skada.

Du remitteras direkt från akutsjukhus.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Vid frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat vänligen kontakta Lars Holmström

Vårdval ortopedi/kirurgi

Ortopedisk/kirurgisk rehabilitering

Om du har genomgått kirurgisk / ortopediskt ingrepp och behöver inneliggande rehabilitering så kan vi erbjuda detta på Rehab Station Stockholm.

Du remiteras direkt från det akutsjukhus där operationen görs

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Vid frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat vänligen kontakta Lars Holmström.