en bild

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsinstruktör

Rehabiliteringsinstruktören har en roll som förebild med erfarenhet av att leva med eget funktionshinder. Rehabinstruktörerna arbetar med idrott som ett viktigt verktyg för att öka den fysiska förmågan. De leder också styrke- och konditionsträning och inspirerar till fortsatt träning på hemorten. De ansvarar även för rullstolsteknik, förflyttningsträning och köregenskaper.

Sjuksköterska och undersköterska

Vid rehabilitering vid inneliggande rehabilitering har du sjuksköterskor och undersköterskor som ansvarar för din omvårdnad. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt alla dagar.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens fokus är att tillsammans med dig få din vardag att fungera. Syftet är att du, utifrån dina resurser och behov, ska uppnå självständighet i de vardagsaktiviteter du vill och behöver klara av.

Kurator

Ansvarar för psyko-social kartläggning och erbjuder vid behov stödsamtal. Du kan också få information och vägledning i kontakten med myndigheter och organisationer.

Logoped

Genomför utredning, diagnostisering och behandling för personer med förvärvade tal- och språkstörningar, dysartri och afasi som orsakats av neurologisk sjukdom eller skada.

Läkare

En ansvarig läkare med specialistkompetens i neurologi finns i samtliga team för inskrivning och konsultation i olika medicinska frågor.

Fysioterapeut

Ansvarar för bedömning och träning av din fysiska förmåga. Fysioterapeuten sätter samman ett träningsprogram utifrån dina behov med fokus på t.ex. rörlighet, styrka, balans och förflyttning.

Övriga resurser

Psykolog, sexualrådgivare och hälsocoach kan vid behov ingå i vissa av teamen.

Blocks