en bild

Stroke

Att drabbas av en stroke innebär att en propp (infarkt) eller en blödning har skett i något av hjärnans blodkärl. Hjärnan är en komplex struktur och beroende på vilket kärl som skadas kan olika symtom uppträda. Man kan få en förlamning eller svaghet i någon del av kroppen, svårt att tala, läsa eller skriva, balansproblem, synrubbningar, nedsatt minne, påverkan på koncentrationsförmåga med mera.

Rehabiliteringen kan behövas upprepade tillfällen under många år och kan ske på många olika sätt. Vi erbjuder strokerehabilitering via inneliggande rehabilitering i internatform och som dagrehabilitering.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett bedömningssamtal där behandlingsteamet tillsammans med dig kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett anpassat program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter till de olika yrkeskategorierna i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg

Blocks