en bild

Dagrehabilitering

Efter den akuta rehabiliteringen kan många som har drabbats av en stroke vara i behov av en intensiv träningsperiod i form av dagrehabilitering. Du bor då hemma men tränar hos oss två till tre gånger i veckan under en period. Vi har team som är specialiserade på stroke. Vi har kontinuerligt startdatum.