en bild

Din vård och behandling

Här finns info om rehabilitering, uppföljning, mottagning samt olika kompetensområden.

Rehabilitering för nyskadade

Vi har rehabiliterat ryggmärgsskadade personer sedan 1995 och utgör en länk i Nordens största vårdkedja. En viktig del i rehabiliteringen är mötet med andra människor i liknande situation. Att delta i vårt program innebär att man får träffa andra med liknande skada som man tränar och utbyter erfarenheter med.

Vi erbjuder ett heltäckande aktivt rehabiliteringsprogram som utgår från dina individuella behov i samarbete mellan specialistsjukvård, rehabilitering och polikliniska insatser.

Rehabiliteringen kan behövas under många år och kan ske på många olika sätt.

Medicinsk uppföljning

Skaderelaterade faktorer kan utgöra en extra påfrestning på vitala funktionerna som t.ex. hjärta, kärl och njurar. Efter lång tid kan smärta på grund av förslitning och belastningsskador uppstå. Kunskap om hur du bäst förebygger dessa kan du få av oss.

Denna kunskap är viktig för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Mottagning

Om du är inskriven på Spinaliskliniken kan du få hjälp och stöd inom de områden som rör din ryggmärgsskada.

Du kan själv boka tid till någon av våra behandlare via telefontiderna och behöver ingen remiss.

Läkare: Specialister inom neurologi och rehabmedicin.

Sjuksköterskor: med specialistkompetens inom trycksårsbehandling och blåsa/ tarm.

Uroterapeut: med inriktning neurourologi.

Fysioterapeuter: med specialistkompetens inom neurologisk rehabilitering, axel/skulderproblematik, sittanalys och smärta.

Rehabiliteringsinstruktörer: De har en betydande roll som förebild med erfarenhet av att leva med ett eget funktionshinder. Rehabinstruktörerna leder styrke- och konditionsträning. De arbetar med rullstolsteknik, sittergonomi och köregenskaper.

Arbetsterapeuter: Bedömer, medvetandegör och tränar fysiska och kognitiva funktioner i aktivitet.

Kuratorer: Ansvarar för psyko-social kartläggning och stödsamtal. Kuratorn kan även hjälpa till att vägleda dig i kontakten med myndigheter och organisationer.

Övriga specialistkonsulter:

  • Urolog
  • Handkirurg
  • Plastikkirurg
  • Hälsocoach
  • Sexualrådgivare

  

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg

Blocks

Patienter vid Spinaliskliniken

Spinalismottagningen uppdaterar kontinuerligt rutinerna utifrån nationella riktlinjer avseende Corona/Covid-19 vilket kan förändras med kort varsel.

  • Högriskpatienter (kompletta tetraplegiker med nedsatt andningsfunktion och äldre patienter > 70 år) bör inte komma till mottagningen.  
  • I den mån det går bokas i första hand telefonkontakter. Gäller alla vårdkategorier.
  • Misstanke om urinvägsinfektion hanteras i första hand per telefon, odlingsremiss läggs in i Take Care och prov lämnas på vårdcentralen. De patienter som ändå kommer hit får vänta vid receptionen för handläggning.
  • Stora uppföljningar kommer att fortsätta för patienter som inte tillhör riskgrupperna.
  • Dagrehabilitering fortsätter för patienter som inte tillhör riskgrupperna.