Historia

Claes_Hultling_bild.jpg

Bild: Claes Hultling, VD, Stiftelsen Spinalis

Kliniken skapades 1991 av läkarna Claes Hultling och Richard Levi med målet att förbättra vård och rehabilitering för personer med ryggmärgsskada.

Claes Hultlings personliga erfarenheter av att vara patient efter en ryggmärgsskada, efter en dykolycka 1984, har legat till grund för klinikens uppbyggnad. Richard Levi, docent och specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, lade grunden till klinikens forskningsverksamhet.