en bild

Regelbundna kontroller

Spinaliskliniken kallar till regelbundna medicinska uppföljningar i syfte att upptäcka, behandla och förebygga komplikationer relaterade till din ryggmärgsskada.

Din egen hälsokontroll

  • Varje dag - för att undvika trycksår, kontrollera huden, särskilt på ställen med nedsatt eller ingen känsel.
  • Varje vecka eller minst varje månad - väg dig, och åtgärda oönskad viktuppgång eller viktnedgång.

 

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg