en bild

Ryggmärgsbråcksteamet

Rehabilitering med möjligheter och inspiration till ökat välbefinnande och självständighet. Spinaliskliniken är en neurologisk specialistklinik för vuxna personer med ryggmärgsskada i Stockholms Län. Över 1000 personer med ryggmärgsskada är inskrivna, av dessa har omkring 200 personer ryggmärgsbråck.

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada till följd av en bristande slutning av neuralröret. Skadan uppstår under graviditetens fyra första veckor. I bråckområdet är ryggraden och ryggmärgen skadade.
Symptomen är motoriska och sensoriska funktionsnedsättningar som i olika grad leder till förlamningar och känselbortfall nedanför skadenivån.
De flesta har även en störd nervfunktion av urinblåsa och tarm. Se vidare under Ryggmärgsskador.

Kognitiva funktionsnedsättningar kan förekomma, det kan medföra mer eller mindre uttalade problem med bland annat initiativ- och planeringsförmåga. Minnesproblem och svårighet med simultankapacitet kan förekomma.

Ryggmärgsbråcksteamet har mångårig erfarenhet av neurologisk rehabilitering för personer med ryggmärgsbråck.

Ryggmärgsbråcksteamet består av:

  • Läkare (neurolog)
  • Sjuksköterska med specialistkompetens inom trycksårsbehandling och inkontinens.
  • Fysioterapeut med specialistkompetens inom neurologisk rehabilitering, axel/skulderproblematik, sittanalys och smärta.
  • Arbetsterapeut med specialistkompetens i kognitiv bedömning samt med inriktning på bostad, arbeta och fritid.
  • Kurator med inriktning psykosocialtstöd samt stöd vid kontakt med myndigheter.

Knutet till teamet finns också urologer och uroterapeut med inriktning neurourologi. Samt rehabinstruktör, hälsorådgivare, ortoped, neuropsykolog och plastikkirurg.
Vi samarbetar med habiliteringsenheter vid behov.

Regelbunden uppföljning
Spinaliskliniken kallar till regelbundna medicinska uppföljningar i syfte att upptäcka, behandla och förebygga komplikationer relaterade till ditt ryggmärgsbråck.

Individuell behandling
På Spinalisklinikens öppenvårdsmottagning finns möjlighet att boka tid för individuell konsultation och utredning.
 
Dagrehabilitering
Förutom individuell behandling erbjuds dagrehabilitering som innebär en intensiv träningsperiod 2 – 3 gånger i veckan.
 
Rehabiliteringsperioden inleds med ett bedömningssamtal där teamet kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter varje enskild person har. Utifrån denna kartläggning skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål.
Vi har tillgång till bassäng och vi har ett stort utbud av olika träningsgrupper.

Projekt
Ryggmärgsbråcksteamet på Spinaliskliniken genomför för närvarande ett projekt med utvidgade årskontroller.
Syftet är att:

  • Kartlägga och beskriva funktioner, hälsa och vardagsliv hos vuxna personer med ryggmärgsbråck.
  • Skapa en fördjupad bild av vuxna personer med ryggmärgsbråck utifrån flera perspektiv som utgångspunkt för vidare forskning.
  • Öka förståelsen för när nödvändiga interventioner bör sättas in.

 

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg