en bild

Spinalismodellen

Hård kärna och mjukt skal

Verksamhetens hårda kärna utgörs av klinisk patientnära forskning. De problemområden som många patienter beskriver har varit i forskningsfokus sedan starten 1991.

Det mjuka skalet utgörs av en tillåtande och välkomnande miljö, där bemötandet och respekten för individen är centrala begrepp.

Miljön spelar roll

Vi anser att det är viktigt att miljön inbjuder och tilltalar besökaren. Vitt kakel och bleka pasteller tillhör sjukhusmiljön. Livet är mer färgstarkt än så.