Drivkraft - Körergonomi, rullstolsteknik & metodik (2003)

Drivkraft är en utbildnings- och instruktionsbok som vänder sig dels till rullstolsanvändare, dels till yrkeskategorier som arbetar med rullstolar och rullstolsmanövrering. Boken behandlar teknik och metodik för rullstolsmanövrering, där stor vikt läggs vid samspelet människa - rullstol. Boken innehåller också ett metodiskt lektionsupplägg med 16 lektioner.

Drivkraft.jpg

Författare
Åke Norsten

Pris
350 kr (+ frakt & exp.)